fbpx

Algemene voorwaarden

1. OVEREENKOMST
De overeenkomst tussen Tim van der Meij en de klant is gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de klant een schriftelijke of mondelinge overeenkomst aangaat. Bij betaling, zoals is aangeven op de factuur, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden op de website. 

2. VERANTWOORDELIJKHEID
Tim van der Meij is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het deelnemen aan een door Tim van der Meij geleverde diensten. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Lichamelijke en psychische klachten dienen ten alle tijde aan Tim van der Meij kenbaar te worden gemaakt voorafgaande aan een les, training, cursus of opleiding. Tim van der Meij kan aan de hand hiervan ter bescherming van uzelf besluiten om toegang tot training of dienst te weigeren of besluiten de dienst op te schorten.

3. VOORWAARDEN DIENSTEN
Wanneer diensten worden afgenomen, door betaling van de factuur of het afronden van een bestelling via de webshop, zal er een startdatum en tijd worden afgesproken. Er wordt zoveel mogelijk op een vaste dag en tijd getraind. Trainingen blijven doorgaan zolang de klant dit wil. Er is geen opzegtermijn. Er is alleen een minimale afname van trainingen overeengekomen welke iedere keer opnieuw verlengd wordt middels een factuur. Hier is na betaling geen restitutie meer voor mogelijk.

4. ANNULEREN EN ZIEKMELDEN 
Wanneer er door omstandigheden niet getraind kan worden, moet dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk 48 uur van tevoren bekend worden gemaakt per telefoon WhatsApp, sms of mail.
Wanneer er binnen 48 uur wordt afgemeld, worden de overeengekomen kosten voor de dienst doorberekend aan de klant. 
Wanneer de klant op tijd is met afmelden, kijken we naar een andere dag waarop de training ingehaald kan worden. Lukt dit niet, dan schuift deze dienst op naar de volgende week. 
Ziek melden dient minimaal 24 uur van tevoren gedaan te worden. Uiteraard zal afhankelijk van de aard van ziekmelden coulant gehandeld worden. 
Wanneer herstel langer dan 3 weken duurt, kan de overeengekomen dag en tijd waarop de dienst geleverd wordt voor maximaal 3 maanden gereserveerd blijven. Indien de ziekte of blessure langer duurt dan 3 maanden kan er geen aanspraak meer gedaan worden op het vasthouden van de gewenste dag en tijd. Er wordt weer opnieuw gepland zodra er weer getraind kan worden. 

5. WEL OF NIET BEHALEN VAN HET TRAININGSDOEL
Trainingen worden gedaan op basis van een doel van de klant, met de juiste opbouw om het doel op een veilige en verantwoordelijke manier te behalen. Bij het niet behalen van de doelstelling kan Tim van der Meij niet aansprakelijk worden gesteld. Er zijn te veel externe factoren die een rol spelen in het wel of niet halen van doelen. 
Tim van der Meij kan alleen aansprakelijk worden gesteld bij tekortkoming in de uitvoering van personal trainingen of het geven van adviezen. De klant is verantwoordelijk voor het geven van de volle inzet om zelf het gestelde doel te halen. 

6. BETALING
Betaling van diensten kan via de webshop of middels een factuur gedaan worden. 
Via de webshop is deze direct en definitief. Daarbij is ook akkoord gegeven op de algemene voorwaarden. 
Bij het betalen middels een factuur dient dit binnen 14 dagen te gebeuren en word door betaling akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
Kosten die voortvloeien uit het niet of niet tijdig betalen van facturen zijn voor rekening van de klant. 

7. UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN

De training of dienst kan niet doorgaan door:

– Ziekte (zie punt 4)

– Ongevallen (zie punt 4)

– Gaat u op vakantie, meld dit dan minimaal 14 dagen voor vertrek aan Tim van der Meij. De trainingen blijven dan staan en worden na uw vakantie weer opgepakt.

– Bij afwezigheid van de trainer vervallen de trainingen en hervatten we deze weer zodra de trainer terug is.
– Op feestdagen (Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Bevrijdingsdag, Koningsdag, Kerst en Oudjaarsdag) worden er geen diensten geleverd. De training gaat dan niet door en er worden geen kosten berekend. Indien mogelijk word er een nieuwe datum voorgesteld, zodat u deze sessie kunt inhalen. 

8. GEZONDHEID
Bij betaling van de factuur verklaart de deelnemer gezond te zijn. Bij twijfel dient de klant toestemming van een erkende arts te hebben. De deelnemer is verplicht om voor en tijdens de trainingen aan te geven wanneer er iets in de gezondheid is veranderd zoals conditie, kortademigheid en/of pijnklachten in het lichaam. 
Bij griep, koorts of verkoudheid gaat de training niet door. Meld u, indien mogelijk, 12 uur van tevoren af of meld dat er een twijfel is om te komen trainen. Wanneer u wel komt als u ziek bent, dan kunt u weer naar huis gestuurd worden voor uw eigen veiligheid. 

9. EIGENDOM

Alle informatie die staat vermeld op de website zijn eigendom van BeterMetTim. Alleen met toestemming van Tim van der Meij mag u teksten en/of foto’s van de website halen. 

10. AVG-VERKLARING
Binnen Europa is er een wet die regelt hoe bedrijven, instanties en ook BeterMetTim om moet gaan met persoonsgegevens. Hiervoor is een privacyverklaring opgesteld.

11. WIJZIGINGEN
Tim van der Meij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in diensten, producten en tarieven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, worden persoonlijk of via e-mail gecommuniceerd aan de betrokken klanten. 

Winkelwagen